شبیه ساز پرواز

گالری تصاویر شبیه ساز پرواز


 

تصاویر قرار داده شده برگرفته از شبیه ساز ایکس پلین ده ورژن دستکاری شده (تویک شده ) می باشد اطلاعات بیشتر +98 

09351347474 or pilotofpersia@yahoo.com


 

 

 

 

تصاویر بصورت متناوب بروز می شوند..

 

شبیه ساز پرواز